کیکریاضیات مانند همه ی علوم دیگر ،آهنگ خاص خود را دارد ؛ آهنگی که به مراتب زیباتر از آهنگ های علوم دیگر است .

 

این وبلاگ بیشتر به ریاضی متوسطه دوره اول می پردازد علاوه بر آن دراین وبلاگ سعی شده زیبایی مفاهیم ریاضی به تصویر کشیده شود.


 
تاريخ : یکشنبه هفدهم مهر ۱۳۹۰ | 17:35 | نویسنده : معصومه نوروزی |

مهر

معرفی مجموعه ها

بهمن

اتحاد ها-تجزیه و کاربردها

مجموعه های برابر و نمایش آنها

نابرابریها و نامعادله ها

اجتماع و اشتراک مجموعه ها

مرور و آزمون فصل5

مجموعه ها و احتمال

خط و معادله خطی

آبان

آزمون فصل1ــــ عدد گویا

اسفند

دستگاه معادله های خطی

عدد حقیقی

آزمون فصل 6.معرفی و ساده کردن عبارتهای گویا

قدر مطلق و محاسبه تقریبی

محاسبات عبارت های گویا

آزمون فصل 2ـــــ استدلال

تقسیم چند جمله ای هاـــ آزمون فصل7

آذر

آشنایی با اثبات در هندسه

فروردین

تعطیلات نوروز

همنهشتی مثلث ها و حل مسئله

تعطیلات نوروز

شکل های متشابه ــــ آزمون فصل 3

حجم و مساحت کره

توان صحیح و نماد علمی

حجم هرم و مخروط

دی

ریشه گیری و جمع و تفریق رادیکالها

اردیبهشت

سطح و حجم

امتحانات نوبت اول

مرور و آزمون فصل 8

امتحانات نوبت اول

امتحانات نوبت دوم

عبارت های جبری و مفهوم اتحاد

امتحانات نوبت دوم

 

 

 


موضوعات مرتبط: اطلاعیه

تاريخ : سه شنبه سوم شهریور ۱۳۹۴ | 19:0 | نویسنده : معصومه نوروزی |

 دانلود کتاب های درسی هفتم ، هشتم و نهم چاپ (جدید ) 94

جهت دانلود کتب بر روی تصاویر کلیک نمائید .

 

                     


موضوعات مرتبط: اطلاعیه

تاريخ : سه شنبه سوم شهریور ۱۳۹۴ | 18:20 | نویسنده : معصومه نوروزی |

بعضی ها می پندارند که

 

دین با هر آنچه زیبا و عاشقانه و وجدآور است، مخالف است.

 

آنها گمان می کنند که

 

دین فقط و فقط با غم و غصه و مویه آشناست.

 

آنها زبان عارفان را درنمی یابند.

 

زبان عارفان سرشار است از

 

زیبایی و عشق و کرشمه.

 

بعضی ها گلی زیبا را که می بینند،

 

فورا رو برمی گردانند.

 

آنها نغمه ای زیبا را نیز که می شنوند،

 

از احساس گناه به خود می لرزند.

 

گور برای آنها جایی ست که در آن،

 

از شر گناه خلاصی می یابند و راحت می شوند.

 

آنها تعجب می کنند که چرا خداوند آنها را

 

در گور نیافریده،

 

بلکه به دنیایی آورده که

 

به شائبه ی چنین گناهانی آلوده است!

 

آنها در فهم معنای گناه دچار گناه شده اند.

 

آنها گناه را بد تعبیر کرده اند.

 

گناه هر آن چیزی ست که بر دل ما قفل می زند.

 

تا نفهمیم و احساس نکنیم و عشق نورزیم.

 

گناه، چیزی ست که جلوی دیدگان ما پرده می کشد تا نبینیم.

 

گناه، چیزی ست که در گوشهای ما پنبه ی لجاجت فرو می کند

 

تا نشنویم.

 

گناه، چیزی است که از دل، گل می سازد.

 

زیرا چشم و گوش و دل ما،

 

تمامی توشه ی ما برای رسیدن به خداست.

 

عشق، تنها کلمه ای است که

 

نفس گرم خدا بر آن دمیده است.

 

عشق، تنها ساحتی ست که در آن

 

انسان با ذات هستی دیدار می کند...

 

 

                                                                      "مسیحا برزگر"

                                                             از کتاب ما به عشق محتاجیم


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 20:23 | نویسنده : معصومه نوروزی |

نیایش، لقلقه ی زبان نیست.

 

الفاظ خالی از روح،

 

شایسته ی نام نیایش نیستند.

 

الفاظ خالی از روح،

 

گلهای کاغذی اند.

 

نیایش، گلی ست طبیعی.

 

نیایش حقیقی، از روح برمی خیزد،

 

نه از زبان.

 

خداوند زبان خاموش دل را بهتر می فهمد.

 

تنها سکوت است که ترجمان رازهای دل است.

 

سکوت، کشوری ست که همه شهروند آنند.

 

سکوت، مرز نمی شناسد.

 

نیایش، تنها با زبان سکوت امکان پذیر است.

 

سکوت، ساخته و پرداخته ی آدمی نیست.

 

سکوت، موهبتی الهی ست.

 

هنگامی که ساکت هستی، با خدای خویش یگانه ای ...

 

 

                                                                                            "مسیحا برزگر"

                                                                                از کتاب دانه در عشق می شکفد

 


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 20:19 | نویسنده : معصومه نوروزی |

 

زندگی،

 

از چیزهایی بسیار کوچک سرشته شده است.

 

اگر بدانی چگونه از این چیزهای کوچک بهره مند شوی،

 

می توانی آنها را به چیزهایی شگفت و پربها تبدیل کنی.

 

آنگاه، در دستان کیمیاگری همچون تو،

 

آب معمولی به شهد بدل می شد.

 

آری، آب به شهد تبدیل می شود،

 

اما این معجزه،

 

در آب اتفاق نمی افتد،

 

بلکه در نگاه کسی اتفاق می افتد

 

که آب را می نوشد

 

نگاه ما،

 

جوهر عالم است.

 

عالم عرض است...

 

 

                                                                                            "مسیحا برزگر"

                                                                                 از کتاب دانه در عشق می شکفد


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 20:17 | نویسنده : معصومه نوروزی |

 

مهم نیست که از بیـرون چه طور به نظر میام!

 

 

کسایــــــی که درونم رو می بینن

 

 

برام کـــــافین ...

 

 


واسه اونـایی که از روی ظاهـرم

 

 

 قضاوت میکنن

 

 

حرفی ندارم !

 

 


همون بیرون بمونند واسشـون

 


 

کافیـــه ... ! 

 


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 20:8 | نویسنده : معصومه نوروزی |

تشییـع جنـازه بزرگترین درس زندگی را بـه مـن آموخت

 


آموختم زندگی پـر ازفـراز و نشیب است!

 


مثل میت که گاه روی سر ما جا دارد

 


و دقایقی بعد زیـر پا ...

 

 


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 20:5 | نویسنده : معصومه نوروزی |

هیچ چیزی به اندازه ی یه وجدان آسوده

 

 

آرامش بخش نیست...

 

 


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 19:57 | نویسنده : معصومه نوروزی |

 

استاد گفت:با دوستــــــ جمله بساز!
 
 
 

 

خندیدم...

 

 

چون نمیدونستــــــ

 

 

با دوستــــــ دنیـــا میسازن نه جمله...!

 


موضوعات مرتبط: داستان های کوتاه و مطالب خواندنی

تاريخ : دوشنبه بیست و نهم تیر ۱۳۹۴ | 19:35 | نویسنده : معصومه نوروزی |
.: Weblog Themes By VatanSkin :.